Unique Visitors

Thursday, 1 March 2012

Welsh poems about Wales!

Our pupils wrote poems in Welsh about Wales using the five senses in the past tense. Here are some of their poems:

Welais i’r dafad yn chwarae yn y cae,
Roedd yn ddoniol achos mae nhw’n dwp!
Blasu cawl,
Roedd yn diflas achos dw’i ddim yn hoffi genhinen.
Gwrandais i ar pawb yn bloeddio,
Roedd yn uchel achos bod Cymru yn ennill.
Teimlais i pel rygbi,
Roedd yn brwnt achos mae llawer o bobl yn chwarae gyda’r bel.
Gwyntais i petal cenhinen pedr,
Roedd yn prydferth achos mae’n natur.
Dwi’n caru Cymru.
Roedd yn prydferth achos mae’n natur.
Dwi’n caru Cymru.

Courtney

Welais i cenhinen pedr a cenhinen,
Roedd yn edrych yn hyfryd iawn.
Blasu teisen Cymru,
Roedd yn hyfryd iawn.
Gwrandais i plentyn yn canu,
Roedd yn hyfryd iawn.
Teimlais i petal o cenhinen pedr,
Roedd yn hydref iawn.
Gwyntais i cenhinen newydd,
Roedd yn prydfaith iawn.
Dwi’n caru Cymru.

Shauna

Welais i tim Cymru yn ennill yn erbyn Lloegr,
Roedd yn bendigedig achos mae stadiwm yn uchel.
Blasu teisen Cymru yn syth o’r popty,
Roedd yn blasus iawn achos mae’n gynnes.
Gwrandais i ar cefnogwr rybgi yn gweiddi am un chwaraewr,
Roedd yn sbwriel achos roedd yn brifo fy clustiau.
Teimlais i crys-t tim Cymru,
Roedd yn hwyl achos dwi’n nerfus ond hapus.
Gwyntais i cae ffres or dafad yn bwyta cenhinen pedr,
Roedd yn ddoniol achos mae’r dafad yn rholio drosodd.
Dwi’n caru Cymru 
David

Welais i dafad yn bwyta’r cenhinen pedr,
Roedd yn ddoniol iawn.
Blasu teisen Cymru,
Roedd ych a fi iawn!
Gwrandais i plentyn yn canu,
Roedd yn hyfryd iawn.
Teimlais i petal o cenhinen pedr,
Roedd yn meddal iawn.
Gwyntais i cawl yn coginio yn y ffwrn,
Roedd yn blasus iawn.
Dwi’n caru Cymru.

Shani


Welais i Cymru yn chwarae yn erbyn Lloegr,
Roedd yn gwych achos enillodd Cymru!
Blasu teisen Cymru,
Roedd yn neis,
Gwrandais i y pobl yn gweiddi am Cymru,
Roeddwn i’n hapus am pobl Cymru!
Teimlais i y gwelltog, gwyrdd yn gwych,
Roedd prydfaith.
Gwyntais i pobl bwyta teisen Cymru,
Roedd teisen Cymru gwneud ni newydd.
Dwi’n caru Cymru!

Tawfiq.

Welais i genhinen pedr euraid yn y cae,
Roedd yn hyfryd achos mae nhw’n prydfaeth.
Blasu teisen Cymru melys dadfilio ar fy gwefusau,
Roedd yn blasus iawn!
Gwrandais ar pobl yn canu yn hapus yn y neuadd dawnsio.
Roedd yn hapus a gor foleddus!
Teimlais i glaswellt hur gwyrdd yn chwythu yn y gwynt,
Gwyntais i per ar ogl naturiol yn y gwynt gwanwyn,
Roedd yn distawel.
Dwi’n caru Cymru!

Sophy

No comments:

Post a Comment